Orkland kommune Bo og miljøarbeid

Vernepleiere søkes til Bo- og miljøtjenesten

Ønsker du å være en del av vårt faglige team, liker utfordringer og en spennende hverdag? Da kan dette være jobben for deg! 

Bo- og miljøtjenesten i Orkland har ledige stillinger ved Rundhaugen bofellesskap, Orkanger og Blomsterveien bofellesskap/Nordblokka bofelleskap, Fannrem, der vi skal tilsette dedikert medarbeider med framoverlent holdning og arbeidslyst. 

Bo og miljø er en stor enhet, og vi har sterkt fokusfaglig utvikling for å møte utfordringene i årene framover. Vi søker deg som vil være med å videreutvikle tjenestetilbudet. 

Vi bistår 20 beboere med ulik grad av utviklingshemming. De har ulike behov for individuell, tverrfaglig vurdering og oppfølging. Vi jobber for at våre beboere skal oppnå best mulig livskvalitet og mestring i hverdagen. 

Bo og miljøtjenesten består av om lag 200 ansatte og yter tjenester til personer med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser. Tjenestene gis med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og medvirkning. Vi yter individuell bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål. Målet er at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.  

Vi tilbyr også dagaktivitetstilbud, arbeidstrening, avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelser samt boveiledning til hjemmeboende. Støttekontakttjeneste/tilrettelagt fritid er også en del av tjenesten. I tillegg drifter vi også hjelpemiddellager i kommunen.  

Hvem er du?  

 • Vi søker fortrinnsvis vernepleiere, men vi er åpen for at andre yrkesgrupper med 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning kan søkeVi ser etter deg som har god kunnskap og erfaring i arbeid med brukergruppen utviklingshemming samt kompetanse og erfaring med Kap 9 vedtak
 • Du har evne til empati og sette brukeren i sentrum. 
 • Har gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon og bruk av gjeldende IKT-systemer. 
 • Du har engasjement og evner å jobbe både selvstendig og i team 
 • Har evne til fleksibilitet. 
 • Har kunnskap om helse- og omsorgstjenesteloven kap 9. samt andre gjeldene lovverk. 
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli betydelig vektlagt, med særlig vektsamarbeidsevne og selvstendighet. 
 • Har evne og vilje til å ta ansvar, være faglig bevisst, løsningsorientert og handlingskraftig. 
 • Du kan identifisere deg med og lar deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, klok og nær. 
 • Har førerkort klasse B.  

Arbeidsoppgaver:  

 • Bistå beboerne i daglige gjøremål, aktiviteter, stell og pleie. 
 • Samarbeid med avdelingsleder og driftskoordinator. 
 • Vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tjenester til aktuelle brukere. 
 • Være pådriver for kvalitet- og utviklingsarbeidarbeidsplassen. 
 • Vise fleksibilitet, håndtere detaljer samt ha evne til å se muligheter i en travel hverdag. 
 • Primærkontaktoppgaver. 
 • Koordinere samarbeid og dialog med brukernes pårørende og/eller verge samt interne og eksterne samarbeidspartnere. 
 • Medikamentoppgaver i henhold til lovverk og interne rutiner. 
 • Følge opp kravene om dokumentasjon i kommunenes datasystemer. 
 • Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap 9. 
 • Gi faglig veiledning og opplæring samt undervisning. 

Ledige stillinger: 

100 % Vernepleier med arbeid hver 3. helg 

100 % Vernepleier med arbeid hver 3. helg - man påregne at denne stillingen  kan bli en kombinert stilling mellom flere boliger.   

85 % Vernepleier med arbeid hver 3. helg  

Oppstart: snarest  


Orkland kommune er
en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
 

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Ansettelse ihtgjeldende lover og regelverk.

Del på:

Referansenummer:

23/1873

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Stillingstype:

Fast

Søknadsfrist:

11.04.2023

Arbeidssted:

Orkanger/Fannrem

Kontaktpersoner:

Adresse:

Alfarveien 5 7300 Orkanger

Kart: